Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon. Läs gärna först svaren på de vanligaste frågorna i vår FAQ-sektion nedan. Där kanske din fråga redan är besvarad.

Vanliga frågor och svar

Om Min Upplysning

Vem står bakom Min Upplysning?

Tjänsten drivs av kreditupplysningsföretagen Bisnode Kredit AB och Dun & Bradstreet Sverige AB.

Bisnode Kredit AB och Dun & Bradstreet Sverige AB ingår i koncernen Bisnode www.bisnode.com som är en av Europas ledande leverantörer av digital kredit- och affärsinformation.

Bisnode Kredit AB bildades vid ett samgående av kreditupplysningsföretagen AAA Soliditet AB, Business Check i Sverige AB och AB Svensk Handelstidning Justitia. Min Upplysning Sverige AB har genom fusion upphört och ingår nu i Bisnode Kredit AB.

Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är ekonomisk information om t ex en privatperson, ett företag eller en ekonomisk förening. En kreditupplysning kan se olika ut och varierar från fall till fall. I en kreditupplysning på en privatperson ingår t ex inkomst, betalningsanmärkningar och skuldsaldo.

Vill du veta mer om kreditupplysningar finns ytterligare information på Datainspektionens hemsida .

Har du frågor om informationen som lämnas ut i kreditupplysningen ber vi dig logga in på www.minupplysning.se.

Vid vilka tillfällen beställs kreditupplysning?

Ingår du ett kreditavtal (lån, avbetalning, fakturaköp, leasing, hyresavtal eller liknande) har kreditgivaren rätt att inhämta en kreditupplysning för att avgöra om du har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten. En kreditgivare är vanligtvis också skyldig att genomföra en kreditprövning i samband med att en kredit lämnas.

Vi rekommenderar alltid att logga in för att ta del av upplysningskopian för att kontrollera vem som har beställt upplysningen.

Vem har tagit en kreditupplysning på mig?

Om du har fått ett meddelande via e-post kan du logga in på Min Upplysning och få veta vem som har tagit kreditupplysningen på dig och vilken information de har fått.

Varför är det viktigt med snabbt besked?

Har du registrerat ett konto och anvisat din e-postadress får du snarast besked när en upplysning lämnats ut. Du kan då direkt gå in på din dator, surfplatta eller smartphone och ta del av upplysningen och kontrollera vem som har beställt upplysningen om dig. Ett snabbt besked är framförallt viktigt om du skulle vara utsatt för bedrägeri där någon söker kredit i ditt namn. Genom att polisanmäla händelsen och spärra dig i kreditupplysningsregistret kan du i tid motverka fortsatt bedrägeri.

Vad kostar det att skapa konto på Min Upplysning?

Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och därmed få en samlad bild av alla dina upplysningskopior och ditt digitala jag.

Kan vem som helst få ett konto hos Min Upplysning?

Du måste var Svensk medborgare för att ha ett konto i Min Upplysning, annars finns inga begränsningar.

Kan vem som helst läsa mina uppgifter?

Nej, på Min Upplysning är det bara du som har tillgång till dina uppgifter och dina kreditupplysningar.Tjänster

Varför borde jag köpa tjänst på Min Upplysning?

På Min Upplysning vill vi erbjuda dig tjänster som ger dig ökad trygghet och underlättar i din vardag, t.ex. tjänsten Min Upplysning - Min Bevakning som ger dig en snabbare möjlighet att upptäcka om du är utsatt för ID-bedrägeri eller ID-bedrägeriförsök.

Vill du veta mer om Min Upplysning - Min bevakning?

Min Upplysning - Min Bevakning

 • Ger omedelbart besked om det tas en kreditupplysning på dig via Bisnode
 • Informerar om ett telefonnummer registreras på ditt personnummer
 • Informerar om ägarändring eller uttaget lån på din fastighet
 • Informerar om adressändring
 • Aviserar om det sker förändringar i dina offentliga uppgifter
 • Meddelar om din kreditscore förändras

ID-bevakning

ID-kapning är ett växande problem i samhället och ett stort problem för dem som drabbas. Det kan handla om att bedragaren köper varor, använder speltjänster, tar lån eller krediter i brottsoffrets namn. Eller att bedragaren går in och gör förändringar i myndigheternas register för att utföra mer omfattande brott.

Min Upplysning - Min Bevakning bevakar alla förändringar som sker i de viktigaste registren som hanterar dina personuppgifter: Skatteverket, Spar (Statens personadressregister), Lantmäteriet, Tingsrätter, Kronofogden samt Post- och Inrikes Tidningar. Om det sker förändringar i dina registrerade personuppgifter får du en avisering via e-post eller sms och en notis i appen inom 24 timmar. Detta gör att du kan agera i tid vid ID-kapningsförsök och förhindra att bedragarna gör större skada.

Avisering om kreditupplysning

Du får en avisering i realtid om det görs en kreditupplysning i ditt namn via Bisnode. Detta ger dig möjlighet att reagera omedelbart vid pågående bedrägeriförsök, till exempel om någon försöker köpa en vara med ditt personnummer.

Avisering om nytt telefonabonnemang

Du blir meddelad om ett abonnemang tecknas i ditt namn hos teleoperatörerna. Det ger dig möjlighet att agera om en bedragare registrerar ett abonnemang på ditt personnummer.

Avisering om din fastighet

Du blir meddelad om någon uppgift ändras kring din fastighet, till exempel om någon tar över ägandet eller tar lån på din fastighet.

Avisering om adressändring

Du blir meddelad om någon ändrar din adress vilket är ett vanligt sätt för brottslingar att inleda ID-kapning med.

Avisering om ändrad kreditscore

Din kreditscore är ditt personliga kreditbetyg. Du får besked om din kreditscore höjs eller sänks och håller lätt reda på status på din kreditvärdighet. Om din kreditscore ändras är det en signal om att kolla upp dina ekonomiska uppgifter, som finns registrerade hos Bisnode.

Din kreditscore

I kreditsammanhang brukar man benämna en privatpersons kreditvärdighet med så kallad scoring (poäng). Ju högre scoring, desto bättre betalare. Kreditscoring används av kreditgivare som ett mått på en persons framtida betalningsförmåga. Scoringen bestäms utifrån individens ekonomiska förhållanden såsom taxerad inkomst, förekomsten av betalningsanmärkningar, bostadsförhållanden och ålder. Kreditscoringen kan sägas vara ditt personliga kreditbetyg. Med Min Upplysning - Min Bevakning kan du när som helst kolla vilken kreditscore du har.

Vilka uppgifter bevakas?

 • Personuppgifter inklusive relationsstatus
 • Telefonnummer
 • Folkbokföringsuppgifter
 • Födelsedata
 • Kreditscore – personlig kreditvärdighet
 • Inkomsttaxering
 • Betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande utslag och tredskodomar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden
 • Kronofogdeuppgifter och utredningsrapporter, bland annat utmätningsförsök och skuldsanering
 • Fastighetsinnehav, fastighetsbeteckning, ägarandel och taxeringsvärde
 • Bolagsengagemang
 • Upplysningskopior från Bisnode

Vill du veta mer om Min Upplysning - Företagsbevakning?

Min Upplysning - Företagsbevakning

 • Informerar om ägarförändringar i dina företagsengagemang, vilket kan vara ett tecken på företagskapning
 • Informerar om betalningsanmärkningar, vilket kan vara ett tecken på att någon köpt varor i ditt företags namn
 • Ger översikt och bevakar offentliga uppgifter, som är registrerade på företag du är engagerad i
 • Bevaka upp till 10 stycken valfria icke kopiepliktiga företag. Tex aktiebolag och bostadsrättsföreningar.
 • Meddelar om viktiga händelser i det företag du bevakar
 • Ger aktuella kreditupplysning på dina bevakade företag

Företagsbevakning

Antalet företagskapningar och företagsbedrägerier ökar i Sverige. ID-kapningar riktade emot företagare drabbar såväl småföretagare som styrelsemedlemmar i stora företag. Bedragarna kan begära ut handlingar från Bolagsverket, förfalska din namnteckning på fullmakten och få nya firmatecknare eller styrelsemedlemmar registrerade. Inom ett par dagar kan bedragarna tömma företaget på pengar och beställa varor i ditt företags namn.

Ett bra sätt att ligga före bedragarna är att ha tjänsten Min Upplysning - Företagsbevakning. Den bevakar alla händelser i de företag som du är registrerad i via ditt personnummer hos Bolagsverket eller SCB:s företagsregister.

Du får aviseringar på allt från förändrade kreditbetyg, betalningsanmärkningar och styrelseförändringar till andra uppgifter som visar hur ett företag mår. Du kan se historiska händelser i verksamheten, vilket hjälper dig att skaffa en uppfattning om vad som skett i bolaget. På så sätt kan du fatta bättre beslut i frågor som du ställs inför. Genom att du löpande blir aviserad om de händelser som sker, minskar risken att du blir utsatt för företagskapning och bedrägerier i de företag du är engagerad i.

Varje gång en händelse sker får du ett sms eller ett mail, och kan enkelt logga in på Min Upplysning för att se vad som har hänt. Använder du appen får du en push-notis och kan direkt kolla upp händelsen i din smartphone.

Vad bevakas i Personlig Företagsbevakning?

 • Bevakning företagsengagemang
 • Företagsnamn och adress
 • Aktiekapital
 • Företagsstatus (avregistrering, konkurs, fusion med mera)
 • Moms, arbetsgivaruppgifter, F-skatt
 • Rating (Kreditbetyg)
 • Betalningsanmärkningar och ansökningar
 • Skuldsaldo
 • Styrelsemedlemmar
 • Revisor
 • Firmatecknare
 • Bokslutsuppgifter
 • Konkursförvaltare

Hur går jag till väga om jag drabbats av bedrägeri?

Om du får uppgifter om att någon obehörig har tagit kreditupplysningar i ditt namn eller om du blivit utsatt för ett bedrägeri har du möjlighet att kostnadsfritt spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretagen. Polisanmäl bedrägerier så snart som möjligt och bestrid de felaktiga fakturorna, ring din bank och kontrollera dina konton. Har du blivit av med ett id-kort eller körkort måste du spärra det. Vänd dig till det företag eller myndighet som utfärdat kortet. Telefonnumret finns på baksidan av kortet, så en bra idé är att skriva ner detta innan något händer.

Checklista för bedrägerispärr

 1. Bestrid fakturan: Om du fått en felaktig faktura, ring företaget som fakturan skickats ifrån och förklara att du inte ligger bakom köpet. Läs mer hur du gör här
 2. Kontakta polisen: Ring 114 14 eller läs mer här
 3. Säkerställ att du är folkbokförd på rätt adress:
  Skatteverket 0771-567 567
 4. Spärra ditt bankkort:
  Handelsbanken Sverige: 020-41 12 12 Utlandet: +46 8 411 21 22
  SEB Sverige: 08-14 72 00 Utlandet: +46 8 14 72 00
  Eurocard Sverige: 08-14 67 67Utlandet: +46 8 14 67 67
  Swedbank Sverige: 08-411 10 11 Utlandet: +46 8 411 10 11
  Nordea Sverige: 08-402 57 10 Utlandet: +46 8 402 57 10

Gör så här för att spärra ditt personnummer hos Bisnode

Skicka e-post till kredit.se@bisnode.com

Om du registrerar en bedrägerispärr hos Bisnode är det inte längre möjligt att göra nya kreditansökningar på dig. För att en bedrägerispärr ska registreras måste du ha blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri. Vid anmälningstillfället erhålls en 14 dagars spärr i avvaktan på polisanmälan. Skicka oss en kopia på din fullständiga polisanmälan samt kontaktuppgifter och personnummer. När vi har mottagit din anmälan förlänger vi spärren till fem år eller till dess du begär att vi ska häva den.

Bisnode Kredit AB
Kundservice
169 93 Solna

Det kostar ingenting att registrera en bedrägerispärr hos Bisnode.

Hur skyddar jag mig mot identitetskapning?

För att skydda dig mot bedrägeri genom identitetskapning ska du se till att du har kontroll på dina id-handlingar. Var också uppmärksam på vem som gör en kreditupplysning på dig och polisanmäl så snart som möjligt om du misstänker att något inte stämmer.

Andra saker du bör tänka på:

 • Se till att inga obehöriga kommer åt din post, exempelvis genom att ha lås på din brevlåda.
 • Exponera inte dina personuppgifter i onödan och lämna inte ut ditt personnummer eller kontouppgifter på nätet, i e-post eller via telefon utan att veta vad det ska användas till.
 • Släng inte post med personlig information i soporna eller pappersinsamlingen.
 • Om du tappat bort en identitetshandling, som ditt körkort eller id-kort, anmäl det omgående till polisen och till de olika kreditupplysningsföretagen.
 • Öppna inte e-post eller länkar som är okända för dig. Risken finns att du får in virus i din dator som till exempel kopierar dina inloggningsuppgifter.
 • Använd inte ett för enkelt eller samma lösenord till olika tjänster.
 • Ha ett uppdaterat virusskydd på din dator och mobil.
 • Ladda inte ned nya appar utan att ha kontrollerat om de funnits ett längre tag och fått positiva recensioner och betyg.
 • Använd tjänster som ger dig information direkt i mobilen eller via e-post om någon tagit en kreditupplysning på dig. Då har du möjlighet att agera snabbt genom att kontakta aktuellt kreditbolag och stoppa krediten eller lånet från att beviljas.
 • Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.
 • Håll koll på ditt digitala jag med Bisnodes tjänst Min Bevakning. Du meddelas om alla förändringar som sker i de viktigaste registren som hanterar dina personuppgifter.
 • Spärra obehörig adressändring hos Skatteverket.

Varför ska jag anmäla förlust av ID-handling till Bisnode?

Notering om förlorad ID-handling i Bisnodes register läggs in för att försöka motverka eventuella bedrägeriförsök och är kostnadsfritt.

En notering om förlorad ID-handling gäller endast i kreditupplysningssammanhang. Det är inte en generell spärr av ID-handlingen eller personnumret. Noteringen framgår i våra kreditupplysningar för att en eventuell kreditgivare ska kunna uppmärksamma om en obehörig person använder sig av den förlorade ID-handlingen.

För att registrera förlorad ID-handling ringer du till vårt talsvar på telefon 08–470 34 92 och följer instruktionerna som ges. När noteringen är registrerad skickas en bekräftelse ut automatiskt till din folkbokföringsadress. Bekräftelsebrevet ska sparas då det även fungerar som en hävningsblankett i de fall du vill ta bort noteringen.

En registrerad notering om förlorad ID-handling finns kvar i Bisnodes register i fem år om du inte själv väljer att ta bort noteringen. För att ta bort noteringen krävs att hävningsblanketten fylls i, undertecknas av dig själv samt returneras per post till oss.

Bisnode Kredit AB
Kundservice
Box 1396
169 93 SolnaMitt konto

Vad gör jag om jag inte kan logga in på Min Upplysning?

Om du glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt här!

Vid övriga problem kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

kundservice@minupplysning.se

Hur hanteras mina abonnemang och betalningar?

De betalningsvillkor som gäller för köpta tjänster anges för respektive tjänst du köper. Abonnemangen är löpande och fortsätter tills att du säger upp tjänsten. Fakturor kan skickas som e-postfakturor eller så dras betalningen automatiskt via det kreditkort du använt vid köp av tjänsten.

Kan vem som helst läsa mina uppgifter?

Nej, på Min Upplysning är det bara du som har tillgång till dina uppgifter och dina kreditupplysningar.

Hur gör jag om det är fel i mina upplysningar?

Uppgifterna i kreditupplysningsregistret är inhämtade från offentliga källor bland annat från Skatteverket, folkbokföringen, Statistiska Centralbyrån och Kronofogden. Är någon uppgift i upplysningskopian felaktigt ber vi dig kontakta Bisnode Kredit AB på e-post kredit.se@bisnode.com.

Kan jag använda vilken e-postadress som helst?

För att säkerställa att informationen kommer till rätt person rekommenderar vi att du använder en e-postadress som bara du har tillgång till.

Är det säkert att ange min e-postadress och mitt personnummer?

Ja, dina uppgifter används bara för att säkerställa att du är den du är och för att koppla dig som person till dina kreditupplysningar. E-postadressen syftar enbart till utskick av nya aviseringar om kreditupplysningar samt till att erbjuda kontohavare nyttotjänster från Min Upplysning. Det är bara du som har tillgång till dina uppgifter.

Varför kan ni inte koppla mitt mobilnummer till min identitet?

Det beror på att mobilnumret inte allt är kopplat till din identitet hos teleoperatören. Tex vid företagsabonnemang.