VILLKOR

1. Bakgrund

1.1. Denna webbplats tillhandahålls av Bisnode Kredit AB org nr 556485-5582 och från tid till annan kommer olika tjänster att göras tillgängliga.

1.2. De tjänster som finns tillgängliga beskrivs på informationssidor på webbplatsen.

2. Allmänna villkor

2.1. Genom att besöka denna webbplats godkänner du bestämmelserna i dessa Allmänna villkor.

2.2. Bisnode Kredit AB förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande göra ändringar i dessa Allmänna villkor och även i de tjänster som beskrivs på webbplatsen. De ursprungliga och även nya villkor kommer i samband med inloggning att göras tillgängliga för godkännande för dig som använder webbplatsen minupplysning.se.

3. Syftet med webbplatsen

3.1. Syftet med webbplatsen är att göra olika tjänster tillgängliga, bland annat kreditupplysningskopior som tillhandahålls helt kostnadsfritt för den omfrågade samt andra tjänster som kan vara avgiftsbelagda.

3.2. Webbplatsen tillhandahåller den omfrågade kreditupplysningskopior på ett säkert sätt. Information om att kopian finns tillgänglig för dig på webbplatsen lämnas via e-post, via sms-tjänst eller i vissa fall via brev. Du har möjlighet att helt utan kostnad registrera ett användarkonto på webbplatsen för att erhålla information om upplysningskopia och andra tjänster via e-post. På webbsidan finns en instruktion om hur du går till väga för att registrera ett konto.

4. Särskilda villkor för användning

4.1. Innehållet på denna webbplats får endast användas för ditt eget bruk och i enlighet med dessa villkor och instruktioner som framgår när du nyttjar webbplatsen.

4.2. Bisnode Kredit AB har rätt att omedelbart stänga av åtkomsten för en användare från tjänsten om användaren bryter mot dessa villkor eller om Bisnode Kredit AB av annan anledning finner att den fortsatta användningen kan medföra skada eller i övrigt anses bryta mot lag, praxis eller motsvarande.

5. Köp- och leveransvillkor

5.1 Pris för betaltjänster
För betaltjänster utgår den avgift för den tidsperiod som överenskommits vid Kundens beställning. I samband med förnyelse av abonnemanget gäller det pris som då tillämpas av Bisnode Kredit AB. För aktuella priser, besök www.minupplysning.se. Om priset har ändrats kommer Kunden att informeras vid nästa förnyelse.

5.2 Betalningsalternativ av betaltjänster
Du kan betala med VISA, Mastercard och e-postfaktura. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS för att garantera snabb och säker betalning. Faktura har 20 dagars betalningsvillkor.

5.3 Abonnemangsvillkor
De abonnemang som tecknas är löpande. Nästkommande abonnemangsperiod faktureras i förskott.

5.4 Leverans av betaltjänster
I normalfallet aktiveras en betaltjänst omedelbart efter köptillfället och är då tillgänglig på ditt konto på minupplysning.se.

5.5 Avtalstid och uppsägning av betaltjänster
Avtal för betaltjänster gäller för den tjänst eller abonnemangstyp som är specificerat genom kundens beställning. Alla typer av tjänster som tillhandahålls av Bisnode Kredit AB kan när som helst sägas upp utan uppsägningstid. Den period som redan är betald fortlöper till slutet av abonnemangstiden.

5.6 Ångerrätt för betaltjänster
Köp av tjänst på webbplatsen omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det innebär bl.a. att kunden har 14 dagars ångerrätt från det att ett köp genomförts. Ångrar du köpet inom denna tid ska du meddela detta via e-post till vår kundservice, kundservice@minupplysning.se eller via post till Bisnode Kredit AB, Att: Kundservice Min Upplysning, 169 93 Solna. Om kund utövar sin ångerrätt så har kunden rätt att återfå eventuell betalning som erlagts till Bisnode Kredit AB. Har kunden redan använt sig av tjänsten inom ovanstående ångerfrist bortfaller ångerrätten.

5.7 Missbruk och Återbetalning av betaltjänster
Bisnode Kredit AB har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden missbrukar betaltjänsten eller hanterar tjänsten/tjänsterna vårdslöst. Om Bisnode Kredit AB säger upp avtalet i förtid på grund av Kundens missbruk av Tjänsten eller vårdslöst agerande enligt stycket Avtalstid och uppsägning, återbetalas inte debiterad avgift för den tid under vilken avtalet skulle ha varit gällande utan förtida uppsägning.

6. Integritetspolicy

6.1. Bisnode Kredit AB värnar den personliga integriteten. På webbplatsen finns en länk till Bisnode Kredit AB:s Integritetspolicy. Vi ber dig som användare att ta del av denna policy.

7. Användarens skyldigheter och kostnadsfria kopior

7.1. Som användare av denna webbplats är du skyldig att följa alla bestämmelser i dessa Allmänna villkor och övrig tillämplig lagstiftning och rättspraxis. Du är skyldig att ange korrekta identifikationsuppgifter och skall inte i övrigt manipulera eller använda felaktiga uppgifter. Du får inte kränka någons integritet eller använda någon annans personuppgifter.

7.2. Tjänsten med tillhandahållande av kreditupplysningskopior på webbplatsen är helt kostnadsfri för användaren.

7.3. Utöver den kostnadsfria Tjänsten kan användaren erbjudas att köpa tilläggstjänster.

8. Hantering av personuppgifter

8.1. Bisnode Kredit AB, org.nr. 556485-5582, är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter som registreras och samlas in via webbplatsen. Personuppgifter registreras för administration av de tjänster som erbjuds på webbplatsen samt behandlas av Bisnode Kredit AB för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. Kunden accepterar att generella kunduppgifter kan komma att användas för marknadsföring av Bisnode Kredit AB eller annan part som Bisnode Kredit AB har samarbete med. Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till Bisnode Kredit AB återkalla samtycket avseende marknadsföring. Personuppgifterna används också till att informera om kreditupplysningskopia.

8.2. Bisnode Kredit AB ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om vår användning av dina uppgifter. Följande information kan komma att behandlas; namn och adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, din IP-adress och om cookies ("Information/en") (Om cookies se integritetspolicy).

8.3. Om du vill begära rättelse av felaktig uppgift, uppdatera eller ta bort uppgifter från webbplatsen kan du kontakta vår Kundservice, kredit.se@bisnode.com eller telefon 08-5190 1360.

9. Cookies

9.1. Webbplatsen innehåller cookies, textfiler som sparas på användarens dator när denne besöker webbplatsen. De typer av cookies som används på webbplatsen är s k sessionscookies och även varaktiga cookies. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på webbsidan och används primärt till att underlätta användningen av webbplatsen. En sessionscookie försvinner när du stänger din webbläsare. En varaktig cookie ligger kvar på användarens dator tills du tar bort den eller tills den går ut. Varaktiga cookies används för att Bisnode Kredit AB och övriga Bisnodeföretag ska kunna identifiera användare mellan olika tjänster som Bisnodekoncernen administrerar. Varaktiga cookies används även för att bygga och förbättra statistiska modeller.

9.2. Du kan justera användningen och omfattningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet. För att lära dig mer om hur du styr användandet av cookies hänvisar vi till inställningarna för din webbläsare eller enhet.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

10. Immatieriella rättigheter

10.1. Alla immateriella rättigheter, varumärken. logotyper innehas av Bisnode Kredit AB. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte kopieras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

11. Ansvar

11.1. Bisnode Kredit AB åtar sig inget ansvar, utöver vad som följer enligt personuppgiftslagen, för eventuella fel, brister eller dröjsmål, i Bisnode Kredit AB:s tjänster på webbplatsen Min Upplysning.

11.2 Force majeur
Bisnode Kredit AB är inte ansvarig i händelse av force majeure. Med force majeure menas till exempel krig, krigsliknande händelser, militära övningar, terrorism, upplopp, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelse.

12. Tillämplig lag

12.1. För tillämpning av dessa Allmänna regler gäller svensk rätt. Tvister angående tolkningen av de Allmänna villkoren ska avgöras av allmän domstol.

13. Kontakt

13.1. Aktuella kontaktuppgifter är tillgängliga under rubriken Kontakt på webbplatsen.